6 Temmuz 2017 Perşembe

Kısa bir dörtlükle sıcak Temmuz'a Merhaba... "İPLER_STRINGS"


İPLER _ STRINGS

Bir beden ki, iplere dolanır
Bekler gelip, açsınlar diye…
Bir beden ki, iplerle insanları oynatır!
Düşünür, acaba kimleri seçse???


Somebody tied up
Waits to be untied...
Somebody, pulling the strings!
Decides, who to have on a string?

Işın Erenoğlu Üstündağ