1 Aralık 2013 Pazar

KervaNSavrulur her adımda saçma gibi, kum taneleri gözlerine
Kervanda yorgun, direnen virane deve
Kirpiklerinde kumdan kurşunlar
Görüş ince bir iplik, o da flu, sarı toz içinde...
Hörgücüne mıhlı yükü, sancı sancı adımları, gebe varacağı yere
Kimi dinler asi çöl fırtınası, niye isyan edersin ki zerre?


Eser dinlenmez, kumun içine gömülmüş bir gemiyi yeryüzüne çıkarsın
Eser kesilmez, nice büyük kervanları saniyede yutsun, izsiz bıraksın…
Akıl çözmeye yetmez, Nicedir bilinmez…
Düzendir derler, kervan yürür, öndekini takip eder
Kurşuni fırtınada kervan değişir ama görev değişmez…

01.12.2013
Işın Erenoğlu Üstündağ